Δραστηριότητες

Εκπαίδευση στον χερισμό μικρών μη μηχανοκίνητων σκαφών, θαλάσσια σηματολογία ασδάλεια στην θάλασσα και πρώτες βοήθειες. Οργάνωση αγώνων τοπικά για τους μικρούς φίλους και βράβευση αυτων. Στο άμεσο μέλλον κατόπιν εγκρίσεων των αδειών μαθήματα ιστιοπλοΐας και ενοικίαση μικρών ιστιοπλοϊκών σκαφών για τους μικρούς μας φίλους.